Achtergrond | Hardware
Netwerken ontsluierd

Wat is een netwerk?

Dit artikel is deel 1 van 35 in het DiskIdee dossier Netwerken ontsluierd (cursus)

Een netwerk is een verzameling van aan elkaar gekoppelde en data uitwisselende apparaten. Dat kunnen computers zijn, maar dat hoeft niet. Er bestaan immers ook netwerkprinters, -scanners, -camera’s en nog veel  → Lees verder

Achtergrond | Hardware
Netwerken ontsluierd

OSI-laag is zoals ajuin

Dit artikel is deel 2 van 35 in het DiskIdee dossier Netwerken ontsluierd (cursus)

In dit tweede deel vertellen we iets over het zogenaamde OSI-model van netwerklagen zoals dat gedefinieerd werd door de ISO. Die volgen op elkaar zoals de schillen van een  → Lees verder

Achtergrond | Hardware
Netwerken ontsluierd

Netwerktopologieën

Dit artikel is deel 3 van 35 in het DiskIdee dossier Netwerken ontsluierd (cursus)

Zoals je je wellicht nog herinnert uit het eerste deel is een netwerktopologie de weergave van alle fysieke verbindingen waarmee het netwerk gevormd wordt. De specifieke apparaten en alle verbindingen daartussen  → Lees verder

Achtergrond | Hardware
Netwerken ontsluierd

Stekkerdozen

Dit artikel is deel 4 van 35 in het DiskIdee dossier Netwerken ontsluierd (cursus)

Als je heel veel netwerkstations hebt of als ze nogal ver uit elkaar liggen, dan gebruik je een soort van kabelcentrale. Alle kabels gaan naar die centrale stekkerdoos en die verbindt  → Lees verder

Achtergrond | Hardware
Netwerken ontsluierd

Routers, bruggen en gateways

Dit artikel is deel 5 van 35 in het DiskIdee dossier Netwerken ontsluierd (cursus)

Om meerdere netwerkstations of zelfs hele netwerken op elkaar aan te sluiten heb je een soort van schakelkast nodig. Afhankelijk van welke functie deze schakelkast precies heeft, spreken we van een  → Lees verder

Achtergrond | Hardware
Netwerken ontsluierd

Ethernet (1)

Dit artikel is deel 6 van 35 in het DiskIdee dossier Netwerken ontsluierd (cursus)

Het populairste netwerksysteem heet Ethernet. In dit en het volgende deel leggen we je uit hoe Ethernet in elkaar steekt en functioneert.nwt07_orgethWe vallen meteen met de deur in huis. Ethernet  → Lees verder

Achtergrond | Hardware
Netwerken ontsluierd

Ethernet (2)

Dit artikel is deel 7 van 35 in het DiskIdee dossier Netwerken ontsluierd (cursus)

Het populairste netwerksysteem heet Ethernet. In het vorige, dit en het volgende deel leggen we je uit hoe Ethernet ineen zit en werktnwt08_csmacdZoals we de vorige keer al uitlegden is  → Lees verder

Achtergrond | Hardware
Netwerken ontsluierd

Ethernet (3)

Dit artikel is deel 8 van 35 in het DiskIdee dossier Netwerken ontsluierd (cursus)

Na gepraat te hebben over wat Ethernet precies is en hoe een Ethernet-netwerk geconstrueerd wordt, gaan we in dit deel dieper in op hoe het juist werkt.nwt09_collisieEthernet is een netwerk  → Lees verder

Achtergrond | Hardware
Netwerken ontsluierd

Ethernet (4)

Dit artikel is deel 9 van 35 in het DiskIdee dossier Netwerken ontsluierd (cursus)

Ethernet is een broadcastnetwerk. Data wordt verpakt in Ethernetpakketten. Deze bestaan uit een hoofding met administratieve informatie en een body of datablok met de eigenlijke data. De samenstelling van die hoofding  → Lees verder