Opinie
Villa PC: Is Google nog altijd de beste zoekmachine ter wereld?

Google, waarom hebt ge mij verlaten?

Google is het meest herkende merk ter wereld. Google is de grootste advertentieverkoper ter wereld. Google heeft een van de hoogste beurskapitalisaties ter wereld. Maar is Google ook nog steeds de beste zoekmachine ter wereld?
Search Engine Optimalisation of SEO – optimalisatietechnieken waarmee websites hopen hoger te scoren in zoekopdrachten – heeft meer en meer perverse bijwerkingen. Zo krijgen journalisten van Angelsaksische kranten zoals The New York Times of The Guardian tegenwoordig les over hoe ze hun koppen ‘Google-vriendelijk’ kunnen maken. Gedaan met leuke woordspelingen of poëtische ontboezemingen, nee een krantenkop moet vandaag zoveel mogelijk relevante steekwoorden bevatten die hoog scoren in Google. Geen ‘Goodbye Lenin, Sputnik and Mog’ (namen van kippen die eraan moeten omwille van de vogelgriep), maar wel ‘Poultry turned to pulp as workers switch sites’ (het allitereert tenminste nog).
Dat is natuurlijk niet de schuld van Google, eerder een indicatie van de domheid van zoekrobotten en zoekalgoritmes die nog altijd zeer slecht zijn in het interpreteren van natuurlijke taal. Zoekrobotten kunnen om de tuin worden geleid door zogenaamde ‘black’ of slechte SEO. Dit leidt tot ‘spamming’ van de zoekresultaten, waardoor irrelevante, maar winstgevende websites hoog scoren in bepaalde zoekopdrachten, terwijl de sites met relevante informatie uit de top van de zoekresultaten worden weggeduwd. Het is een voortdurende strijd om de zoekresultaten zo relevant mogelijk te houden.

Aanpassen
Google moet in de strijd tegen spammers zijn algoritmes constant aanpassen, zoals onlangs nog gebeurde om de zogenaamde ‘Googlebombs’ te verwijderen. Bij Google willen ze de problemen geautomatiseerd oplossen, omdat manuele ingrepen door de omvang van de index praktisch onmogelijk zijn. De kwaliteit van die algoritmes lijkt er echter op achteruit te gaan. Hoe kan men anders verklaren dat ‘witte’ websites met relevante inhoud die al jaren bestaan zonder verklaring uit Google verdwijnen of bij zoekopdrachten helemaal onderaan opduiken, terwijl ‘zwarte’ websites met nagemaakte, gestolen of afgeleide inhoud bovenaan scoren. De problemen voor bepaalde websites kunnen enkele uren, maar ook meerdere dagen of zelfs maanden aanhouden. Wie vandaag in Google zoekt, is niet altijd zeker van de resultaten. De zoekresultaten voor bepaalde zoekopdrachten fluctueren van uur tot uur of van dag tot dag.

Sorry, wij geven niet thuis
Google heeft een geautomatiseerd systeem waar websitebeheerders de status van hun website in de index kunnen nagaan en eventuele problemen kunnen signaleren. Dat systeem zegt echter meestal dat er geen probleem is met de getroffen site. De beheerder kan een formulier invullen met een beschrijving van het probleem, maar Google zal daar zelden of nooit op antwoorden.
Ook via e-mail of via telefoon is Google niet bereikbaar. De Google-nieuwsgroepen voor webmasters lijken tegenwoordig meer op een zelfhulpgroep voor bijgelovigen, waar allerlei theorieën worden verkondigd waarom deze of gene site uit de index is verdwenen, zonder dat ooit een echte verklaring wordt gevonden.
Als de problemen te flagrant zijn, lost ‘iemand’ van Google ze op, maar dit gebeurt meestal zonder uitleg waarom het misging. ‘Dit doet me denken aan een oude Star Trek episode,’ schrijft iemand in de Google nieuwsgroep voor webmasters, ‘waar de onwetende inboorlingen niet begrijpen waarom goede dingen verschijnen, maar gewoon knielen voor hun god, hem bedanken en een of twee maagden offeren om hem blijvend gunstig te stemmen.’

Zomaar verdwenen
In november 2006 verdween bijvoorbeeld de website DXing.info van Mika Makelainen, Finse televisiecorrespondent  in de V.S., plots uit Google. Mika’s hobby is het luisteren naar en identificeren van ver verwijderde radiostations. DXing.info is al sinds 1997 de meest populaire website over die hobby. DXing.info verloor in één klap meer dan de helft van zijn bezoekers.
Mika probeerde eerst bij Google zelf een verklaring te krijgen, maar ving ook na herhaalde pogingen bot. Pas toen hij zijn verhaal deed in een populaire blog, ondernam iemand van Google actie. Eind januari 2007 verscheen de website DXing.info even plots als hij er was uit verdwenen opnieuw in de zoekresultaten. Google heeft echter tot op vandaag geen verklaring gegeven over het waarom van deze ‘fluctuatie’.

Zomaar verdwenen, bis
Het verhaal van DXing.info is helemaal niet uniek. Eind oktober verdwenen tientallen of misschien wel honderden websites uit de Britse versie van Google. Door een bug in een van de algoritmes werden Britse websites met een .com-domeinnaam niet meer in de regionale zoekresultaten weergegeven. Het probleem lijkt nog altijd niet helemaal te zijn opgelost en nu komen er ook uit Australische berichten over gelijkaardige problemen met de regionale Google-index aldaar.
Het probleem is niet zozeer dat Google niet perfect is en dat de Google-algoritmes soms in de fout gaan. Het probleem is wel dat Google niet communiceert en webmasters in de kou laat staan.

Disclaimer: DiskIdee werkt samen met het Google Adsense programma, waardoor contextgevoelige tekstreclame op de site verschijnt. DiskIdee ontvangt hier een variabele vergoeding voor. De adverteerders van het Google Adsense programma noch Google zelf oefenen echter invloed uit op de redactionele lijn van DiskIdee, overeenkomstig onze redactionele richtlijnen. De redactie werkt geheel onafhankelijk van de advertentiewerving van DiskIdee.

Reacties op dit bericht zijn gesloten.